Renoveren

Bij het renoveren van een woning is het de bedoeling dat de woning wordt aangepast aan de eisen van deze tijd en ook bouwkundig weer aan de voorwaarden kan voldoen die er tegenwoordig worden gesteld aan de moderne woningbouw. Een woning renoveren gaat dus in het algemeen wel iets verder dan een simpele verbouwing.

Vereiste expertise bij renoveren

Daarom wordt er bij het renoveren van een woning dikwijls gebruik gemaakt van dezelfde deskundigen als bij het bouwen van een nieuwe woning. Een woning renoveren vraagt dus meestal om de expertise van een architect en van een aannemer.

Omdat bij een renovatie uitgegaan moet worden van een aantal vastliggende elementen zoals fundamenten en steunmuren kan het soms nog meer een beroep doen op de vaardigheden van deze experts.

Soms wil de eigenaar ook bepaalde elementen uit het verleden bewaren of weer restaureren. Denk aan glas in lood of ornamenten op het plafond.

Bij het renoveren van bijvoorbeeld een voormalige boerderij wordt veel van de vakkundigheid, de kennis en het improvisatievermogen gevraagd van degenen die de woning renoveren. Veel van deze panden voldoen niet aan de eisen die nu gesteld worden ten aanzien van veiligheid en energiekosten.

Om aan de ene kant de sfeer te bewaren die een dergelijk gebouw uitstraalt, en aan de andere kant bij de renovatie geen concessies te doen aan de veiligheid of het comfort, is een vak op zichzelf.

Om de sfeer van een oud gebouw te herstellen of in stand te houden bij een renovatie, moet er ook gebruik gemaakt worden van bepaalde materialen die in de moderne bouw niet meer gewoon zijn. Bijvoorbeeld bepaalde bakstenen die vroeger werden gebakken maar nu niet meer of bepaalde dakpannen. Vaak moet dan op zoek worden gegaan naar oude bouwwerken die gesloopt zijn en waar deze materialen nog te vinden zijn.

Ook worden door gespecialiseerde bedrijven nog wel dit soort materialen vervaardigd. De prijs is er dan uiteraard ook naar. Een woning renoveren is dus maar al te vaak een mooie maar ook ingewikkelde klus.