De Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie is bedoeld om eigenaars of bewoners van een woning die deze willen renoveren, te ondersteunen.

Uiteraard moet u, om deze premies te kunnen ontvangen, wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo mag u niet te veel verdienen, de woning moet minstens 25 jaar oud zijn, deze moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en mag u niet vaker dan 1 keer per 10 jaar de Vlaamse renovatiepremie aanvragen.

Renovatie facturen

De Vlaamse renovatiepremie wordt berekend aan de hand van de door u voorgelegde facturen voor de werkzaamheden van de aannemer of de aankoop van materiaal voor de renovatie.

De totale kostprijs voor de renovatie moet minsten €10.000 bedragen en de facturen mogen niet ouder zijn dan 3 jaar.

Welke werkzaamheden komen er voor premies in aanmerking?

Er zijn 8 categorieën van werkzaamheden tijdens het renoveren van uw woning waarvoor u voor premies in aanmerking kunt komen; funderingen en muren, draagvloeren, daken, buitenschrijnwerk, centrale verwarming, sanitaire installaties en trappen.

Welke werkzaamheden er ook deel uit mogen maken van het renoveren van uw woning en hoe hoog het totale bedrag voor de renovatie ook is, de Vlaamse renovatiepremie bedraagt nooit meer dan € 10.000 euro.

Het bedrag dat u vergoed krijgt is 20% of 30% van de goedgekeurde facturen. Dit percentage is ook weer van verschillende factoren, waaronder de hoogte van uw inkomen, afhankelijk. Bij uw gemeente kunt u hierover meer informatie vragen.

Met de Vlaamse renovatiepremie krijgt u de kans uw woning te verbeteren, zowel qua comfort als qua waarde van de woning. 

Vergelijk hier, gratis en vrijblijvend, prijzen van renovatiewerkzaamheden

Voornaam*
Familienaam*
E-Mail*
Telefoon*
Adres*
Postcode*
Gemeente*