Vlaamse renovatiepremie

Vaak is het voor huiseigenaren moeilijk om een budget beschikbaar te stellen voor de renovatie van hun woning. De Vlaamse overheid kan hierbij helpen.

De Vlaamse renovatiepremie sinds 2007

Sinds 2007 heeft de Vlaamse overheid een premie beschikbaar gesteld voor huiseigenaren; de Vlaamse renovatiepremie. Er kan aanspraak gemaakt worden op deze premie wanneer de eigenaar de kwaliteit van de woning gaat verbeteren door deze te renoveren.

Wanneer u voldoet aan alle voorwaarden kunt u tot wel 30 procent van de renovatiekosten terug krijgen van de Vlaamse overheid. Wel zijn er maxima vastgesteld op basis waarvan de premie berekend wordt. Zo is het maximum voor de renovatie van de centrale verwarming bijvoorbeeld € 7.500,-.

Voorwaarden Vlaamse renovatiepremie in 2017

Om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

Uw inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden; voor alleenstaanden is deze inkomensgrens vastgesteld op € 42.090,- en voor gehuwden en samenwonenden is dit € 60.120,-.

Het bouwjaar van de woning; deze moet minimaal 30 jaar oud zijn.

De locatie van de woning; om in aanmerking te komen voor de Vlaamse renovatiepremie te komen moet uw woning natuurlijk in het Vlaams Gewest staan.

De kosten van de renovatie; de premie is gebaseerd op facturen. Om in aanmerking te komen moet u facturen kunnen aantonen van de renovatie die, in totaal, minimaal € 10.000,- bedragen.

Op bovenstaande voorwaarden zijn een aantal uitzonderingen en afwijkingen van toepassing. Ga, voordat u de premie aanvraag doet, goed na welke regels en uitzonderingen voor u en uw woning gelden.

Vergelijk hier, gratis en vrijblijvend, prijzen voor de Vlaamse renovatiepremie

Voornaam*
Familienaam*
E-Mail*
Telefoon*
Adres*
Postcode*
Gemeente*