Vlaamse renovatiepremie

Vaak is het voor gezinnen of eigenaren moeilijk om meteen een volledig budget beschikbaar te hebben voor een grondige renovatie. Daarom voorziet de Vlaamse Overheid enkele premies, waaronder de Vlaamse renovatiepremie. 

Voorwaarden 

renovatiepremie

Om recht te hebben op de renovatiepremie moet u aan heel wat voorwaarden voldoen.
We zetten ze even op een rijtje. 

U bent zelf de meerderjarige eigenaar-bewoner 

Als u de premie aanvraagt als eigenaar-bewoner voor de enige woning die u bezit mag u niet meer verdienen dan: 

- 42.090 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste
- 60.120 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen met 3.370 euro per bijkomende persoon ten laste)
- 60.120 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 3.370 euro per persoon ten laste)

Per aanvraag kunt u uit maximum 2 categorieën van werken facturen indienen.

Voor elke categorie kunt u ook maar 1 keer een aanvraag doen.

U kunt als persoon en per woning slechts 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar (vanaf de datum van de 1ste aanvraag).

De 2de renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.

U verhuurt het gebouw al minstens 9 jaar aan een sociaal verhuurkantoor 

U mag als verhuurder 2 aanvragen doen, maar u mag ook in 1 aanvraag werken uit de 4 categorieën indienen. U kunt dan natuurlijk geen 2de aanvraag meer indienen.

Voor elke categorie kunt u maar 1 keer een aanvraag doen.

U kunt als persoon en per woning slechts 1 of 2 keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar (vanaf de datum van de 1ste aanvraag).

De 2de renovatiepremie kunt u ten vroegste 1 jaar en ten laatste 2 jaar na de 1ste aanvraag indienen.

Let op: U kunt geen aanvraag meer indienen in de laatste 3 jaar van het lopende huurcontract. 

Daarnaast gelden voor beide van bovenstaande categorieën nog bijkomende voorwaarden. 

De werken hebben betrekking tot een van 4 volgende categorieën: Structurele elementen van de woning, dak, buitenschrijnwerk of technische installaties. Per categorie moet u voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen. Voor de eerste 3 categorieën (structuur, dak en buitenschrijnwerk) is er geen maximum factuurbedrag bepaald.

Voor categorie 4 ‘technische installaties’ wel:

- Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro
- Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro
- Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro

Per aanvraag kunt u uit maximum 2 categorieën van werken facturen indienen. 

Bedrag van de Vlaamse renovatiepremie

Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen (excl. btw) en is voor de 2 aanvragen samen maximaal 10.000 euro. Of u 20% of 30% terug krijgt hangt ook af van verschillende elementen. 

De premie bedraagt 30% voor: 

Wie als eigenaar-bewoner een inkomen heeft dat lager is dan 30.060 euro, te verhogen met 1.570 euro per persoon ten laste. Men kijkt naar het gezamenlijk belastbaar inkomen van 2 jaar voor de aanvraag.

Wie de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minimum 9 jaar

In alle andere gevallen bedraagt de premie 20% van het factuurbedrag.

Vergelijk hier, gratis en vrijblijvend, prijzen voor de Vlaamse renovatiepremie

Voornaam*
Familienaam*
E-Mail*
Telefoon*
Adres*
Postcode*
Gemeente*